Witamy na stronie Kancelarii Adwokackiej

Adwokata Mateusza Kostki

O nas

Adwokat Mateusz Kostka – absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył aplikację adwokacką w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej, od 2017 r. prowadzi indywidualną kancelarię w Gryfinie oraz współpracuje ze szczecińską kancelarią Bąk Matkowska Swacha spółka partnerska.

Usługi

Świadczona w ramach Kancelarii pomoc prawna polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Pomoc ta obejmuje zarówno zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i administracyjnych, jak też obronę w procesach karnych. Nasza kancelaria zapewnia indywidualne podejście do każdego klienta i stały kontakt w trakcie prowadzenia sprawy.

Prawo cywilne

kancelaria oferuje prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, od sporządzenia pism procesowych do reprezentacji przed sądami każdej instancji.

Prawo Karne

pełna usługa w zakresie reprezentacji pokrzywdzonych jak i obrony oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie postępowania cywilnego

Prawo administracyjne

prowadzenie sprawy już na etapie postępowania przed organem administracji publicznej, reprezentacja, prowadzenie korespondencji oraz kierowanie skarg do sądów administracyjnych.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

kancelaria oferuje kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, sporządzanie odwołania od decyzji organów emerytalno-rentowych oraz reprezentacja przed sądem.

Obsługa prawna osób fizycznych i prawnych

kancelaria oferuje ryczałtową obsługę prawną, gwarantując prowadzenie spraw prawnych, uczestnictwo w negocjacjach oraz codzienny dostęp do adwokata .

Kontakt

adwokat Mateusz Kostka

Kancelaria Adwokacka w Gryfinie

ul. Kościelna 43/4.

74-100 Gryfino

mateusz.w.kostka@gmail.com

NIP: 8581767195

tel. 691496402